HTC ging drie jaar geleden een samenwerking aan met sportkledingmerk Under Armour. De twee bedrijven hebben de krachten gebundeld om sport en technische innovaties met elkaar te combineren. Zo zijn er inmiddels meerdere smart apparaten voortgekomen uit de samenwerking, waaronder een fitness tracking band en een hartslag monitor.

HTC heeft een patent aangevraagd die betrekking heeft op het gebruik van sensoren voor sport doeleinden. Het gebruik van dergelijke sensoren vergt doorgaans een (uitgebreid) configuratie proces. Zo moet er bijvoorbeeld ingesteld worden waar welke sensor zich op het lichaam bevindt. Daarnaast kan het bij sport of trainingsdoeleinden nodig zijn om het soort sport, de intensiteit en het aantal oefeningen in te geven. Om dit proces te vereenvoudigen heeft HTC een oplossing bedacht.

medium

HTC automatisch configurerende sensoren

Afgelopen week publiceerde WIPO een nieuw patent van HTC. Het patent werd aangevraagd op 13 juli 2017 en beschrijft een methode voor het automatisch configureren van meerdere sensoren, die op het lichaam van de atleet geplaatst zijn.

Door de automatische configuratie hoeft de gebruiker na het plaatsen van de sensoren op het lichaam geen handmatige instellingen meer te verrichten. In de praktijk betekent dit dat een sporter direct met zijn training kan beginnen.

De automatische configuratie is mogelijk door gebruik te maken van meerdere sensoren die met elkaar in verbinding staan middels een elektronisch apparaat, zoals een smartphone, smartwatch of VR headset. De sensoren kunnen via WiFi, Bluetooth, IR of NFC verbonden worden.

De gegevens die verkregen worden door de sensoren maken het mogelijk om repeterende bewegingen te herkennen. Hierdoor kunnen de zelfconfigurerende sensoren voelen waar ze zich op het lichaam bevinden. De sensoren kunnen geplaatst worden op de pols, enkel, borst of hoofd van de gebruiker en kunnen al dan niet ingebouwd worden in een apparaat, zoals een fitness tracker of een hartslagmonitor.

Door het analyseren van de waargenomen gegevens kunnen er verschillende lichaamsbewegingen gedetecteerd worden. De gegevens kunnen vervolgens worden opgeslagen op een opslagapparaat (zoals een smartphone).

De processor van dit opslagapparaat is in staat de opgeslagen gegevens te vergelijken met voorgedefinieerde bewegingsmodellen, bijvoorbeeld voor het hardlopen of gewichtheffen. Wanneer bepaalde bewegingen niet herkent worden kan er een nieuw bewegingsmodel worden aangemaakt.

medium

In verbinding met VR headset

Vervolgens is het mogelijk deze data door te sturen naar een nabije gebruiker met een HMD (head mounted display). Zo kan de persoon met de VR headset (bijvoorbeeld een trainer) de bewegingen van de gebruiker met de sensoren (de atleet) nauwlettend volgen.

Hierbij is het natuurlijk niet de bedoeling dat de sporter gestoord wordt tijdens zijn activiteiten. Om te voorkomen dat de persoon met de VR headset de sporter onbedoeld belemmert wordt er gebruik gemaakt van een sensor die de afstand en richting tot de sporter kan meten, bijvoorbeeld via IR. Hiervoor dient de sporter iets rondom zijn hoofd te dragen, zoals een slimme bril of oordopjes.

medium

HTC in de sport wereld

HTC is geen vreemde in de sport wereld. De Taiwanese fabrikant is jaren sponsor geweest van allerlei grote sportactiviteiten, waaronder de Tour de France, de Europa Leage en de UEFA Champions League.

Daarnaast is het bedrijf drie jaar geleden een samenwerking aangegaan met Under Armour, deze fabrikant heeft verschillende innovatieve sportkleding en schoenen met tracking ontworpen. Ook heeft Under Armour een T-shirt ontwikkelt met een verwijderbare biometrische sensor, die nagenoeg alle activiteiten van de sporter kan bijhouden. Samen met HTC hebben ze een fitness tracking horlogeband en een hartslag monitor uitgebracht.

De gepatenteerde technologie sluit goed aan bij deze activiteiten en maakt het mogelijk om bewegingen te analyseren en te optimaliseren. Met name bij beroepssporten is hier grote behoefte aan. Hier gaan ten slotte grote sommen geld in om, waardoor er continue gezocht wordt naar mogelijke efficiency verbeteringen.

Door gebruik te maken van slimme technologieën tijdens de training kunnen duidelijke voordelen behaald worden ten opzichte van de concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het recent geïntroduceerde slimme schaatspak van Samsung.

Uiteindelijk zal soortgelijke technologie ook steeds vaker in consumenten producten verschijnen, zoals in de vorm van slimme kleding.

Het patent van HTC is hier in te zien en bestaat uit een claim, specs en schetsen.

medium

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

HTC has applied for a patent that relates to the use of sensors for sports purposes. The use of such sensors usually requires a configuration process. To simplify this process, inventors Yu-Cheng Lee and Ting-Pang Hsia from HTC Corporation have come up with an invention.

The patent from HTC was filed on July 13, 2017 and was published by WIPO last week. It describes a method for automatically configuring multiple sensors that are placed on the body of an athlete.

Due to the automatic configuration, no manual configuration is necessary after placing the sensors on the body. Automatic configuration is possible due to the use of multiple sensors which are connected to each other through an electronic device, such as a smartphone, smartwatch or VR headset. The sensors can be connected via WiFi, Bluetooth, IR or NFC.

The data obtained by the sensors make it possible to recognize moving pattern. This enables the self-configuring sensors to sense where on the body they are located. The sensors can be placed on the wrist, ankle, chest or head of the user and may or may not be built into a device, such as a fitness tracker or a heart-rate monitor.

By analyzing the obtained data, different body movements and patterns can be detected. The data can then be stored on a storage device (such as a smartphone) and can be coupled to pre-defined movement models, for example for running or weight lifting.

It is also possible to share this data with a nearby user with an HMD (head mounted display). The person with the VR headset (for example a trainer) can then closely monitor the movements of the user with the sensors (the athlete). Distance and direction sensors should avoid the trainer to interfere in the trainings activities of the athlete.

It seems this technology could very well be used in the collaboration with clothing manufacturer Under Armour. Together they already launched a fitness tracking band and a heart-rate monitor. In addition, Under Armour developed shoes with tracking and a T-shirt with a removable biometric sensor, capable of tracking practically all activities of the athlete.

Advertentie