De Chinese consumenten elektronicafabrikant Huawei weet verrassende producten in de markt te zetten. Dikwijls voorzien van nieuwe functies waarmee ze zich onderscheiden van de rest. Denk bijvoorbeeld aan de recent geïntroduceerde Huawei P20 Pro, ’s werelds eerste smartphone met een driedubbele camera. Het lijkt erop dat de vooruitstrevende fabrikant nog meer innovatieve ideeën heeft.

Huawei 3D smartphones

Huawei 3D projectie in real-time

Huawei Technologies heeft op 30 september 2016 een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Organization). Het octrooi werd op 5 april 2018 gepubliceerd en is getiteld ‘3D display method and user terminal’.

Huawei heeft een methode laten vastleggen om 3D beelden op een regulier beeldscherm te ervaren. Hoewel dit niet geheel nieuw is, heeft de Chinese fabrikant een technologie ontwikkelt waardoor de gebruiker niet op een vaste afstand of hoek naar het scherm hoeft te kijken.

De smartphone kan middels een ingebouwde camera de kijkhoek van de gebruiker detecteren en bepaald op basis daarvan een 3D-projectiehoek. Hiervoor kan een hulpcamera gebruikt worden. Deze camera’s bepalen de afstand tussen de ogen en de afstand tot het mobiele apparaat. Zodra de kijkhoek van de gebruiker wijzigt, zal ook de 3D weergave veranderen. Deze dynamische vorm van projectie zorgt voor veel realistischere effecten, zo beschrijft Huawei in het patent.

3D smartphone

Vervolgens worden er verschillende optionele implementatie modi genoemd. Deze hebben betrekking op de nauwkeurigheid waarmee de smartphone de kijkhoek van een gebruiker kan bepalen. Zo kan er gekeken worden naar het midden van beide ogen, hiervoor zijn een tweetal formules voor-gedefinieerd, die gebruikt kunnen worden in combinatie met pre-stored informatie. Als alternatief kan er onderscheid gemaakt worden per oog, door vast te stellen hoe beide ogen afzonderlijk van elkaar kijken.

Optioneel kan de gepatenteerde Huawei smartphone ook de kantelhoek, rotatiehoek en/of hellingshoek berekenen. Hiervoor worden sensoren zoals een gyroscoop en een zwaartekrachtsensor ingezet. Hierdoor zal de smartphone in real-time in staat zijn om de 3D-projectie aan te passen.

Verder wordt er beschreven dat de 3D-weergave technologie bereikt kan worden met blote ogen of met hulpattributen, zoals een bril of helm. Ook kan er in plaats van een 2D display gebruik worden gemaakt van een holografisch display, deze technologie maakt het mogelijk om een 3D beeld te reproduceren van een object, door gebruik te maken van een diffractieprincipe.

3D display technologie

Huawei 3D display technologie voor smartphones

De vastgelegde technologie is van toepassing op een ‘user terminal’, een term die we vaker voorbij zien komen bij patenten. Deze term is door Huawei gespecificeerd als; een mobiele telefoon, een computer, een televisie en/of een wearable, zoals een slim horloge. Waarbij vervolgens met name wordt ingegaan op de integratie van 3D display technologie in een smartphone, zo worden alle (benodigde) componenten van een smartphone benoemd.

Het valt moeilijk te voorspellen wanneer we deze innovatieve 3D display technologie in onze smartphones of smartwatches zullen tegenkomen. Hoewel het patent volledig in het Chinees is opgesteld worden er wel veel details benoemd. Bovendien is de technologie in vereenvoudigde vorm reeds beschikbaar in enkele hedendaagse smartphones.

Eerder deze maand publiceerde het onderzoeksbureau Acumen Research & Consuling nog een gedetailleerd marktonderzoeksrapport voor de 3D display markt tot 2024. Hierin wordt de prognose afgegeven dat de trend van 3D displays de komende jaren een opmerkelijke groei zal vertonen. Hoewel Huawei in dit rapport niet eens als belangrijke speler wordt genoemd, blijkt uit dit patent dat de Chinese fabrikant wel degelijk aan soortgelijke technologie werkt. Andere fabrikanten die genoemd worden zijn oa. Panasonic, Sony, LG en Samsung.

Aangezien het octrooi in de tweede helft van 2016 is aangevraagd, heeft Huawei inmiddels al bijna anderhalf jaar de tijd gehad om deze technologie verder door te ontwikkelen. De vraag is dan ook in hoeverre de 3D display technologie inmiddels gereed is om toe te passen in smartphones. De tijd zal het uitwijzen. In ieder geval steken de Chinezen veel geld in Research & Development om ons ook in de toekomst te blijven voorzien van geavanceerde apparaten, voorzien van innovatieve technologieën.

3D

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

On September 30, 2016 Huawei Technologies has applied for a patent with the WIPO (World Intellectual Property Organization). The patent was published on April 5, 2018 and is entitled ‘3D display method and user terminal’.

Huawei has patented a method to experience 3D images on a regular screen. Although this is not entirely new, the Chinese manufacturer has developed an advanced technology so that the user does not have to look at the screen from a fixed distance or angle.

A smartphone can determine the viewing angle of a user with the built-in camera and adjusts the 3D projection angle based on this. In addition, an auxiliary camera can be used. These cameras determine the distance between the eyes and the distance to the mobile device. As soon as the viewing angle of the user changes, the 3D projection angle will also change. This dynamic form of projection provides much more realistic effects, as Huawei describes in the patent.

Furthermore, several optional implementation modes are described. To determine the viewing angle of a user the smartphone may calculate the middle point of both eyes, for which two formulas have been defined, which can be used combined with pre-stored information. Alternatively, the viewing angle can be determined per eye.

Optionally, the patented Huawei smartphone can also calculate the tilt angle, the rotation angle and/or the inclination angle. For this, sensors such as a gyroscope and a gravity sensor can be used. This enables the smartphone to adjust the 3D projection in real-time.

The technology can be applied to a user terminal, which is further specified as; a mobile phone, a computer, a television and/or a wearable, such as a smartwatch. In particular, the integration of 3D display technology into a smartphone is discussed.

The patent from Huawei can be seen here.

Advertentie