Sony ontwikkelt al jaren smartphones. Voorheen onder de naam Sony Ericsson, waarna Ericsson begin 2012 werd uitgekocht. Sindsdien worden de Xperia toestellen onder de naam Sony Mobile uitgebracht. Het Japanse bedrijf voorziet haar mobiele telefoons dikwijls van unieke functies, denk bijvoorbeeld aan Super Slow Motion, een functie dat inmiddels ook op veel smartphone modellen van andere fabrikanten te vinden is.

Ook was Sony de eerste smartphonefabrikant die een telefoon met 4K display uitbracht, de Xperia Z5 Premium werd al in 2015 geïntroduceerd. Zal het Japanse Sony ook tot de eerste fabrikant behoren die een smartphone met transparant display op de markt brengt?

Sony transparante smartphone

Sony transparante smartphone

In mei dit jaar heeft Sony Corporation een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Display device and electronic apparatus’. Het patent werd op 22 november 2018 gepubliceerd en borduurt voort op een tweetal patenten die al in een eerder stadium zijn aangevraagd en goedgekeurd in thuisland Japan en Amerika.

Het patent beschrijft een smartphone met twee displays, één aan de voor- en één aan de achterzijde. Het eerste display wordt voorzien van licht uitstralende elementen. De tweede display beschikt over licht besturingselementen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de reflectie van binnenkomend licht. Met als doel een transparant display te creëren.

Opvouwbare Sony smartphone

Het verhaal wordt een beetje technisch, maar komt neer op het volgende. De display heeft self-illuminating pixels die tweedimensionaal zijn gerangschikt in een matrix-opstelling. Elke pixel omvat een individueel lichtbesturingselement die de transmissie en reflectie van het binnenkomend licht regelt. Het licht emitterende element straalt licht uit naar beide zijden van het displayoppervlak (voor- en achterzijde). Door de hoeveelheid lichtemissie en de hoeveelheid lichtvariatie verandert de optische transparantie van iedere pixel, met een transparant display als gevolg.

De gepatenteerde transparante smartphone van Sony heeft een lichtsensor en een ‘gravity position’ sensor, zoals een versnellingssensor en/of een gyro sensor. Middels deze sensor wordt bepaald of de display aan de voor- of achterzijde in gebruik is. De voorzijde wordt voorzien van enkele bedieningselementen, dit kunnen fysieke knoppen zijn die worden aangebracht in de onderste schermrand, maar het kunnen ook touch knoppen zijn.

De patent omschrijving en illustraties tonen zes verschillende display modi, drie voor de voor- en drie voor de achterzijde. Van transparant, naar semi-transparant tot niet-transparant. De gebruiker kan zelf de gewenste modus selecteren en tussentijds wisselen. Hierbij kunnen factoren als omgevingslicht en energiebesparing een rol spelen.

Transparante smartphone

Transparante Sony opvouwbare smartphone

Vervolgens gaat het patent in op verschillende smartphone ontwerpen. De gepatenteerde technologie is namelijk ook bruikbaar voor een opvouwbare smartphone.

Om een transparant display te creëren moeten er twee displays tegenover elkaar geplaatst worden, in totaal wordt de opvouwbare Sony smartphone dan ook voorzien van vier schermen. De toegepaste displaymodus kan van elkaar variëren, oftewel op de linker display kan transparante content getoond worden, terwijl je op de rechter display niet-transparante content ziet.

Ook spreekt het patent over de mogelijkheid om een camera in de rechter display te integreren. Het patent behoudt zelfs de mogelijkheid voor een opvouwbare smartphone met drie or meer opvouwbare display delen te produceren (6 schermen in totaal). Ten slotte wordt de mogelijkheid geschetst van een transparant rollable display.

Transparant display

Het patent is via verschillende landen aangevraagd en is inmiddels opgenomen in de werelddatabase van de WIPO. Het is dan ook zeker niet onmogelijk dat Sony serieus kans ziet om een dergelijke transparante smartphone te ontwikkelen. Het moge duidelijk zijn dat een scherm als deze een hoog energieverbruik kent, de vraag is dan ook wat dit voor de batterijduur zal betekenen. Desalniettemin is dit natuurlijk waanzinnige technologie!

Hoewel er al langer geëxperimenteerd wordt met transparante display technologie zijn er nog bijzonder weinig consumentenproducten te vinden met een dergelijk type display. Prominente displayfabrikanten zoals Samsung en LG begeven zich al langer op dit terrein. Zo publiceerden we afgelopen maand over een Samsung transparante TV, die mogelijk op CES 2019 tentoongesteld zal worden. Ook LG heeft halverwege vorig jaar al eens een 77-inch semi-transparant flexibel OLED display gedemonstreerd.

Foldable transparent smartphone

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

In May this year, Sony Corporation filed a patent with WIPO for a ‘Display device and electronic apparatus’. The patent was published on 22 November 2018 and is a continuation on two patents that have already been applied for at an earlier stage in Japan and America. These patents are already granted.

The patent describes a smartphone with two displays, one at the front and one at the rear. The first display includes a plurality of light emitting elements. The second display includes a plurality of light control elements, each performing light control for control of transmission or reflection of incident light. As a result, the patented Sony smartphone features a dual-sided transparent display.

The patent description and illustrations show six different display modes, three for the front and three for the rear. From transparent, to semi-transparent to non-transparent. The user will be able to select and switch between the different modes. Factors such as ambient light and energy saving can play a role in this.

In addition, the patented technology can also be applied on a foldable smartphone. To create a transparent display, two displays need to facing each other. Therefore the foldable smartphone will incorporate four displays. A camera may be disposed on the right display.

The display mode used can vary from one another, meaning transparent content can be displayed on the left-hand display, while you may see non-transparent content on the right-hand display. Furthermore, the patent outlines the possibility of a transparent rollable display.

Here you can find the patent from Sony Corporation.

Note to editors: The 3D renders presented in this article are copyright protected. However, they can be used for reproduction in any online publication if you add a credit source link to our website. Thank you very much for understanding.

Sony opvouwbare smartphone

Korean

올해 5월, 소니는 ‘화면이 탑재된 전자 장비’ 명의로 세계 지적 재산권기구 WIPO에 특허를 출원했다. 이 특허는 2018년 11월 28일 정식으로 등록되었으며 일본과 미국에도 얼마전 같은 특허가 출원되었다.

이 특허는 두개의 화면을 지닌 스마트폰에 관한 내용을 담고 있는데, 하나는 전면이고 다른 하나는 후면이다.
첫번째 화면은 복수의 발광소자가 탑재된 것이다. 두번째 화면은 빛을 통제하는 요소를 지닌 것으로 빛을 반사할 것인지 투과시킬 것인지 조절할 수 있다. 정리해서 말하자면, 특허출원된 소니의 스마트폰은 듀얼 화면의 투명 디스플레이를 탑재한 폰이다.

특허의 설명과 첨부된 이미지는 6개의 디스플레이 모드를 설명하고 있는데, 이중 셋은 전면이고 셋은 후면이다. 완전 투명부터 반투명, 불투명 상태이다. 사용자는 각각의 상태를 선택할 수 있고 전환도 자유롭다. 이는 밝기와 전원 사용량에 따라 달라진다.

추가로, 이 특허는 폴더블 스마트폰에 관한 내용도 담고 있다. 투명 화면을 만들기 위해 두개의 디스플레이를 마주보게 접어야 한다. 결국 폴더블폰은 4개의 화면이 결합되어 구현된다.
디스플레이 모드는 다양하게 구현이 가능한데 왼쪽에는 투명한 상태로, 오른쪽은 불투명 상태로 사용하는 식이다. 또한 이 특허에는 돌돌 마는 형태의 디스플레이에 관한 내용도 담겨 있다.

(편집자 주) 이 기사에 포함된 3D렌더링 이미지는 저작권 보호대상입니다. 만약 온라인을 포함단 다른 매체의 기사에서 사용하길 원한다면 반드시 저희 사이트 주소를 링크해 주셔야 합니다. 양해 구합니다.

Advertentie