In oktober vorig jaar werd bekend dat Samsung SDS samen met ABN Amro en de haven Rotterdam een blockchain pilot is gestart rond container logistiek. Doel van het project is om op de blockchain technologie een platform te bouwen waarop internationale financieel- en logistieke administratieve processen rondom containervervoer efficiënt en papierloos kunnen worden afgehandeld. Het transporteren, volgen en financieren van goederen en diensten moet even makkelijk kunnen als het online bestellen van een boek, zo werd in het persbericht gemeld.

Samsung Deliver

Samsung Deliver online software

De pilot betrof multi-modaal transport van een container van een fabriek in Korea naar een locatie in Nederland. In eerste instantie is de pilot door de drie partijen uitgevoerd, dit gebeurde in januari 2019. Het platform zal tevens worden opengesteld voor andere internationale partijen om zich bij aan te sluiten.

Op 10 April 2019 heeft Samsung SDS, de logistieke en IT-tak van Samsung, een trademark ingediend bij de BOPI (Benelux Office for Intellectual Property) om de naam van dit nieuwe blockchain project vast te leggen. Het gaat om de benaming: Deliver. Het is een combined trademark, oftewel zowel de naam als het bijbehorende logo is vastgelegd.

De trademark is geclassificeerd als Class 9 / 38 / 39 / 42. Er staat een uitgebreide Nederlandse beschrijving bij vermeld; Computersoftware voor logistiek management; Verschaffen van toegang tot internetplatforms voor blockchain transacties; verschaffing van een communicatieplatform waardoor gebruikers met elkaar in contact kunnen komen, voor het interactief delen, plaatsen en reageren op vragen, voor het bekijken van statistieken en grafische voorstellingen met betrekking tot resultaten; Het online ter beschikking stellen van software, via een platform voor logistieke doeleinden.

Makelaardij van scheepsbevrachting; bemiddeling bij het verhuren van schepen; bemiddeling inzake transportwerkzaamheden; containervervoer; tracking en tracing van vrachtauto’s via computers (informatie inzake transport); luchtvervoer; inlichtingen inzake vrachttransport; opslag van goederen; advisering en informatie inzake opslag van goederen; opslag van vracht; verhuur van magazijnen; verhuur van opslagcontainers; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Deliver

Samsung SDS, ABN Amro en haven Rotterdam

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van logistiek. De samenwerking tussen deze drie prominente partijen kan dan ook van wereldwijde betekenis zijn. Ten slotte gaat er veel geld om in de transport sector, door efficiënter te werk te gaan kan een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd worden.

Waarschijnlijk zal Samsung SDS, de ABN Amro bank en de Rotterdamse haven binnenkort meer informatie vrijgeven aangaande de verrichte pilot. Logischerwijs zal dan ook de naam Samsung Deliver aan bod komen, als softwaresysteem, om het blockchain project mogelijk te maken.

Samsung is overigens al langer actief in de transport sector. Zo kondigde het bedrijf in 2015 aan ’s werelds grootste containerschip te bouwen in opdracht van Japan MOL (Mitsui O.S.K. Lines). Het schip biedt plaats voor 20,100 TEU en bestaat uit vier verdiepingen. De totale afmetingen van het containerschip zijn maar liefst 400 meter lang, 58,8 meter breed en 32,8 meter hoog.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Deliver.

Advertentie