Het Koreaanse Samsung vraagt regelmatig patenten aan voor nieuwe smartphone ontwerpen. Steeds vaker gaat het om opvouwbare smartphones, de één nog futuristischer dan de ander. Vandaag ontdekken we een octrooi voor een multifunctioneel elektronisch apparaat, die te gebruiken is als smartphone, tablet, smartwatch, wekkerradio en als volwaardig autonavigatiesysteem.

Samsung heeft bij het USPTO en de WIPO een patent aangevraagd voor een ‘Electronic device having flexible display’. Het originele patent is in oktober 2016 aangevraagd in Korea en op 11 januari 2018 goedgekeurd door de commissie. De Engelse versie van het patent werd afgelopen week, 12 april 2018 gepubliceerd in de USPTO en WIPO database.

Samsung opvouwbare smartphone

Samsung opvouwbare smartphone

Het gepatenteerde apparaat beschikt over één groot flexibel display. De behuizing bestaat uit drie delen, twee smalle gedeeltes aan weersuiteinden en een dubbel zo lang middenstuk. De twee uiteindes kunnen naar achteren geklapt worden, in opgevouwen stand zit de display dus aan de buitenzijde van de smartphone.

Het middelste deel is beduidend dunner dan de twee zijkanten, dit komt de buigzaamheid ten goede. Eventueel kan dit gedeelte ook gemaakt worden van ander materiaal, bijvoorbeeld een transparant display of een E-ink methode, voor het gebruik van een E-book, deze verbruikt ook relatief weinig energie. De twee uiteindes zijn een stuk stijver, hierin worden ook componenten als de processor, batterij, camera en dergelijke geplaatst.

Eenmaal opgevouwen kan het grootste, middelste gedeelte van de display als reguliere smartphone gebruikt worden. Het toestel functioneert dan als smartphone met dubbel display, waarbij de twee display gedeeltes op de achterzijde de statusbar en gebruikersnotificaties kunnen tonen.

Wanneer de opvouwbare Samsung smartphone volledig is opengevouwen heeft de gebruiker een groot breedbeeld scherm tot zijn beschikking. Hoewel het één groot flexibel scherm betreft kan er per deel van de behuizing andere content op het scherm getoond worden. Zo kunnen weerskanten bijvoorbeeld als toetsenbord functioneren. Of het linkerdeel toont een illustratie, terwijl op het middelste en rechter deel een webpagina getoond wordt.

Opvouwbare smartphones

Ook kan het opvouwbare Samsung apparaat middels een magnetische houder bovenop het dashboard in een auto geplaatst worden. De volledige breedte van het scherm kan dan ingezet worden, bijvoorbeeld als navigatiesysteem. Door de smartphone bij de voorruit te plaatsen raakt de gebruiker niet onnodig afgeleid wanneer deze z´n ogen op de weg moet houden.

Smartphone met flexibel scherm

Extra toepassingsmogelijkheden dankzij flexibel scherm

Door de flexibele display is het ook mogelijk de opvouwbare smartphone als 3D-model op te vouwen. De gebruiker dient dan de uiteindes naar elkaar toe te buigen, waardoor je het toestel kunt neerzetten om bijvoorbeeld te gebruiken als wekkerradio. In zo´n geval wordt alle content op het buigzame middenstuk getoond.

Op dezelfde wijze is het apparaat ook bruikbaar als smartwatch. Ideaal tijdens het reizen, makkelijk draagbaar en eenvoudig om te toveren tot een groot, breed scherm. De uiteindes worden bij elkaar gehouden middels magnetisch materiaal.

Samsung opvouwbare tablet

Samsung opvouwbare tablet

Als alternatief spreekt het patent over een soortgelijk elektronisch apparaat, maar dan een stukje groter. In open gevouwen stand heeft deze een vergelijkbare grootte als een 7-inch tablet. Vanwege de grootte heeft dit model in het midden, onder de display een steundeel. Zo kan het middelste deel van de display in opengevouwen stand niet doorbuigen. Eenmaal dichtgevouwen wordt deze steun netjes in het design geïntegreerd.

Samsung Electronics

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

Samsung has applied for a patent with the USPTO and WIPO for an ‘Electronic device having flexible display’. The original patent was filed in October 2016 in Korea and approved by the commission on January 11, 2018. The English version of the patent was published on the USPTO and WIPO website last week, April 12, 2018.

The patent describes a multifunctional electronic device that can be used as a smartphone, tablet, smartwatch, alarm clock radio and as a fully-fledged car navigation system.

The patented device has one large flexible display. The housing consists of three parts, two narrow sections at both ends, and a twice as long center piece. When the foldable Samsung smartphone is completely unfolded, the user has a large widescreen display at his disposal. The two ends can be folded backwards, in folded position the display is on the outside of the smartphone. The middle part is significantly thinner than the two sides, this benefits the flexibility.

The foldable Samsung device can also be placed in a car on top of the dashboard, via a magnetic holder. The full width of the screen can then be used, for example as a navigation system.

The flexible display also makes it possible to fold the smartphone as a ‘3D model’. The user then has to bend the ends towards each other. It enables the user to put down the device, for use as a clock radio. In such cases, all content will be displayed on the flexible middle section.

In the same way, the device can also be used as a smartwatch. The ends are held together by means of magnetic material.

As an alternative, the patent describes a similar electronic device, but a bit bigger like a foldable tablet. In open folded position, it has a similar size to a 7-inch tablet. Because of its size, this model has a support part in the middle, underneath the display. This way the middle part of the display can not bend when folded open. Once folded, this support part is neatly integrated into the design.

Smartphone patent

You can find the patent from Samsung here.

Advertentie