We zijn de afgelopen maanden verschillende patenten tegengekomen omtrent Samsung smartphones met een dubbel display, waarbij het scherm gedeeltelijk doorliep tot aan de achterzijde. Ditmaal gaat de Koreaanse fabrikant nog een stapje verder. Een onlangs gepubliceerd patent beschrijft een smartphone met een flexibel display, dat helemaal doorloopt rondom de smartphone. Oftewel, de display reikt van de voorzijde, naar de zijkanten tot aan de gehele achterzijde.

Samsung toestel

Samsung smartphone met flexibel display rondom hele toestel

Het NLO (Nederlands octrooibureau) en de WIPO (World Intellectual Property Office) hebben op 17 oktober 2018 een patent gepubliceerd van Samsung Electronics aangaande een ‘Flexible display of electronic device and method for operating the same’.

Aan de boven- en onderzijde van de smartphone zien we een smalle rand. Voor de rest bestaat de smartphone uit één groot flexibel display, dat helemaal rondom de telefoon is gewikkeld. Het patent gaat gedetailleerd in op de gebruikersinterface die met zo’n toestel gepaard gaat. Het display deel dat aan de zijkanten is verwerkt wordt ingezet als extra bedieningselement. Een soort geavanceerde variant van het Edge Screen dat momenteel wordt toegepast in de premium Galaxy S en Note serie.

Smartphone met flexibel display

In de sidebar kunnen applicatie iconen getoond worden, maar ook bedieningselementen voor een bepaalde app. Wil je bijvoorbeeld muziek luisteren, dan kan via de zijkant van de display het volume worden aangepast, een track worden overgeslagen etc. Soortgelijke bediening is ook mogelijk als je een video afspeelt of wanneer je een foto bekijkt (in- en uitzoomen). De breedte van deze interface kan overigens variëren, afhankelijk van hoeveel content erop getoond wordt.

Maar de mogelijkheden gaan verder. Zo kan het extra displaydeel ook erg handig worden ingezet bij het gamen. Wanneer je een spelletje speelt (en het toestel in landschap mode vasthebt) kan de zijkant van de display gebruikt worden als een soort van triggers. Zo kunnen de zwevende knoppen bijvoorbeeld gebruikt worden bij een race game, waarbij je moet gas geven, remmen, sturen etc. Er zijn overigens steeds hardnekkigere geruchten dat Samsung werkt aan een echte gaming smartphone, die binnen de Galaxy A-serie wordt uitgebracht. Benieuwd of we dergelijke functionaliteit in dit toestel zullen aantreffen, want hoewel een gamepad erg handig is, heb je die natuurlijk niet altijd bij de hand, in zo’n geval kunnen de zwevende knoppen op het scherm uitkomst bieden.

Smartphone gaming

De gepatenteerde Samsung smartphone is bovendien slim genoeg om aan te voelen of het toestel in de linker of rechterhand wordt vastgehouden, afhankelijk hiervan worden de iconen aan de linker of rechterkant geplaatst.

Vervolgens beschrijft het patent de mogelijkheden omtrent de display aan de voor- en achterzijde. Stel je bent met iemand in gesprek via de chat. Om je verhaal duidelijk te maken, wil je even snel wat opzoeken op het internet. Je kunt dan via de extra gebruikersinterface op het internet icoontje klikken. Door een drag beweging naar rechts te maken, wordt de internet browser op de achterzijde van het toestel geopend. Zo kun je even snel de benodigde informatie of afbeelding opzoeken op het internet, waarna je de smartphone weer omdraait om je chatgesprek te vervolgen en de vergaarde informatie met diegene te delen.

Nieuwste smartphones

Soortelijke bediening is ook mogelijk binnen één app. Bijvoorbeeld voor je email of de foto galerij. Stel je opent je email en ziet al je binnenkomende e-mails onder elkaar gerangschikt. Vervolgens kun je één specifieke email naar rechts swipen, zodat deze op de achterzijde van het toestel getoond wordt. Een soortgelijke toepassing is ook mogelijk voor andere apps, zoals bijvoorbeeld de foto galerij.

Ook is het mogelijk om content op deze wijze door te sturen of op te slaan. Je opent bijvoorbeeld de GPS app op het front-scherm. Door je vinger lang op de display te houden toont de display aan de zijkant verschillende verzend en opslag opties. Het verzenden of opslaan kan vervolgens geschieden middels de display aan de achterzijde van het toestel.

Toestel

Dergelijke toepassingen zijn ook te gebruiken wanneer je een telefoonconversatie houdt. Stel je spreekt telefonisch ergens met iemand af, maar diegene is niet bekend met de locatie. In zo’n geval kun je de locatie opzoeken via de achterzijde van het toestel, deze informatie kun je vervolgens met één klik delen met degene met wie je op dat moment aan de telefoon bent.

Ten slotte kan het apparaat verbonden worden met externe apparaten, zoals een TV (bijvoorbeeld via WiFi of Bluetooth). De smartphone kan in zo’n geval dienen als een remote controller voor je televisie. Via de display aan de andere kant van de telefoon kun je andere taken blijven uitvoeren. Middels een icoontje kun je tussen de twee schermen wisselen, zodat je het apparaat niet fysiek hoeft om te draaien.

Mobiel kopen smartphone

Het apparaat kan ook gebruikt worden voor mobiele betalingen. Het hoofddisplay kan de bankzaken (zoals een bankpasje) weergeven, waarna authenticatie kan plaatsvinden via de zijkant van de display.

De gepatenteerde Samsung smartphone heeft een uniek en vooruitstrevend design, bovendien is de gebruikersinterface erg gedetailleerd beschreven. Het is ook niet voor het eerst dat Samsung kans ziet om de achterzijde van het toestel te gebruiken om een groter schermoppervlak te creëren. De vraag blijft of en wanneer we daadwerkelijk zo’n smartphone kunnen kopen. Vooralsnog lijkt de focus van Samsung te liggen op de opvouwbare smartphone en de Galaxy S10, die beide in de komende maanden verwacht worden.

NLO Nederlands octrooibureau

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

Samsung Electronics has filed a patent with WIPO (World Intellectual Property Office) and NLO (Dutch patent office) for a ‘Flexible display of electronic device and method for operating the same’. The patent was published on October 17, 2018 and describes a smartphone with a flexible display that is wrapped around the entire device (front, rear and both sides).

An additional user interface on the side of the device provides more control options. The patent describes this user interface in detail. It’s kind of advanced version of the current Edge Screen.

Application icons can be displayed here, but it may also function to control a specific app. For example, when you listen to music, you can change the volume or track through this user interface.

The width of this interface may vary, depending on how much content is displayed on it. In addition, the smartphone can sense whether a user is left- or right-handed and adjust the icons accordingly.

It can also be useful for gaming. When you play a game (and hold the device in landscape mode) the side of the display can display floating buttons that can be used as a kind of triggers.

The patent also describes various possibilities regarding the front and rear display. You can for example drag certain content to the other side of the phone. You can open different apps on the front and rear screen, but you can also use the same app on both screen parts (for example the photo gallery on one side and one specific picture on the other).

Furthermore, the patented Samsung smartphone can be connected to another device, like a TV (for example via WiFi or Bluetooth). The phone will then be able to serve as a remote controller for your TV. You can still perform other tasks via the display on the opposite side of the phone. By means of an icon you can switch between the two screen parts, so that you do not have to physically reverse the device.

In addition, the device can also be used for mobile payments. The main display can display your banking affairs (such as a bank card), after which authentication can take place via the side of the display.

Here you can see the patent from Samsung Electronics: drawings, specifications and claims.

Advertentie