Op 7 november 2018 heeft Samsung op de Developers Conference het Infinity-Flex display onthuld. Ook werd de opvouwbare telefoon voor het eerst getoond aan het publiek. Het revolutionaire toestel heeft aan de voorzijde een 4,6-inch scherm, eenmaal opengevouwen heb je een 7,3-inch tablet tot je beschikking. Een officiële introductie bleef echter uit en dus zijn er nog altijd veel onduidelijkheden over Samsung’s vouwbare smartphone, die vermoedelijk onder de productnaam Galaxy F gelanceerd zal worden.

Na grondig speurwerk heeft LetsGoDigital een patent gevonden dat ons meer inzicht kan geven in de Galaxy F, maar vooral ook in toekomstige opvouwbare smartphones. Ten slotte zal het niet bij één introductie blijven. DJ Koh, president van Samsung Mobile, heeft afgelopen week nog te kennen gegeven dat het bedrijf jaarlijks nieuwe opvouwbare modellen wil introduceren.

Opvouwbare Samsung smartphone

Begin vorig jaar heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) voor een ‘flexible display device and method for controlling display’. Het patent werd gepubliceerd op 7 november 2018. Ja inderdaad, toevallig exact dezelfde datum dat de Developers Conference plaatsvond en de opvouwbare telefoon gepresenteerd werd.

Het patent beschrijft een vouwbare smartphone met een display aan de voorzijde, en een groter tabletformaat display aan de binnenzijde. Voor de display aan de voorzijde worden verschillende mogelijkheden besproken.

Opvouwbare Samsung smartphones

Bij het eerste smartphone model zien we smalle schermranden, waarbij de speaker en sensoren in de bezel zijn verwerkt. Vermoedelijk zien we dat ook terug bij de Samsung Galaxy F, hoewel dat toestel in werkelijkheid wel een stukje smaller zal ogen dan de patent schetsen doen lijken.

Bij een ander, geavanceerder model loopt het hoofddisplay via de zijkant van het toestel helemaal door naar de voorzijde. Ook hier zien we een bezel aan de boven- en onderzijde. Dan heeft Samsung een nóg geavanceerder ontwerp gepatenteerd, waarbij de speaker, sensoren en een home-knop in de display zijn verwerkt.

Twee andere opvouwbare Samsung smartphones tonen een front-display dat slechts de helft van de voorzijde beslaat. Dan wel het bovenste, dan wel het onderste deel. De laatste variatie toont twee smalle front-displays. Zo kan op het onderste display een toetsenbord worden getoond, terwijl het bovenste deel de input weergeeft. In plaats van twee smalle schermen, kan er ook gekozen worden voor één smal scherm.

Opvouwbare Samsung

De flexibele display is touch gevoelig en kan mogelijk ook met een styluspen bediend worden. De display aan de voorzijde staat in verbinding met het hoofddisplay. Als één van de twee schermen niet in gebruik is, kan deze automatisch worden uitgeschakeld.

Ook geeft het patent nieuwe inzichten aangaande het scharnier. Er is een draaibaar scharnier toegepast, dat erg slank overkomt. De patentbeschrijving spreekt ook over de aanwezigheid van een digitale camera, hoewel helaas niet duidelijk wordt waar de camera wordt geplaatst.

Samsung smartphones

Opvallend genoeg spreekt Samsung ook in dit patent over een ‘hologram device’ en een ‘projector’. Wat dit doet? Een projector schijnt licht op de display waardoor er 3D projectiebeelden in de lucht getoond kunnen worden. Eerder deze maand publiceerde we ook al over een patent waarbij een soortgelijke functie werd omschreven, toen ging het om een Samsung smartphone met camera en sensoren onder de display.

Vouwebare smartphone

Vanzelfsprekend zullen niet alle ontwerpen die in het patent beschreven staan ook direct beschikbaar komen als eindproduct. De Galaxy F zal, als eerste opvouwbare Samsung smartphone, zeker niet over een zij-display of dubbel front-display beschikken. Maar het patent geeft wel inzicht in de ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten bij vouwbare smartphones.

Zo lijkt het aannemelijk dat de schermranden door de tijd heen niet alleen smaller worden, maar ook om het apparaat gebogen zullen worden. Dat is ten slotte één van de unieke eigenschappen van een flexibel display.

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

Last week DJ Koh, President of the Mobile Communication Business at Samsung Electronics, brought good news. Samsung will not only release its first foldable smartphone within a few months from now, the company is also planning on releasing new foldable models on a yearly base. A new patent from Samsung Electronics may give us some more insight about what we may expect from Samsung’s first foldable phone, but also from future models.

At the beginning of last year, Samsung Electronics filed a patent with the World Intellectual Property Organization (WIPO) for a ‘flexible display device and method for controlling display’. The patent was published on November 7, 2018. Yes indeed, the same date that the Developers Conference took place and the foldable phone was presented.

The patent describes a foldable smartphone with a rotatable hinge. The device has a display on the front and a larger tablet size display on the inside. Various options are described for the front-display (see images). The most advanced model has the speaker and sensors integrated into the display. Also the power-button is integrated into the display. The foldable device will also incorporate a digital camera, although it is not clear where the camera will be placed.

In addition, the patent also describes the integration of a ‘hologram device’ and a ‘projector’. What does it do? A projector shines light on the display so that 3D projection images can be displayed in the air. Earlier this month we published about another Samsung patent where a similar function was described, this was the patent about the Samsung smartphone with camera and sensors under the display.

It goes without saying that not all designs described in the patent will also (immediately) become available as an end product. But the patent does provide insight into the developments that we may expect in the coming years with foldable smartphones. For example, it seems plausible that the bezels will not only be made slimmer over time, but the screen will also be wrapped around the device. That is, after all, one of the unique features of a flexible display.

You can find the patent from Samsung Electronics here: drawings, description and claims.

Samsung Electronics

FOR OUR KOREAN READERS

네덜란드 매체 렛츠고디지털(LetsGoDigital)은 삼성의 후속 폴더블폰 관련 정보를 독점으로 공개한다.

이 특허는 2018년 11월 7일 삼성 디벨로퍼 컨퍼런스 SDC 2018이 열리며 첫 폴더블 폰이 출시될 때 출원되었다. 지난주 삼성전자의 고동진 대표이사는 기쁜 소식을 전했다. 삼성은 몇달 뒤 출시할 첫번째 폴더블 폰의 디자인을 공개한데 이어 매년 새로운 폴더블 폰을 내놓는다고 밝혔다.

새로 WIPO에 출시된 특허는 전면과 내부 모두 기존 디자인에 비해 대화면을 장착한 것이 특징이다. 특히 전면부는 다양한 옵션이 적용되는 것으로 알려졌다.

이 장치는 전면 화면과 대형 태블릿 크기의 화면이 접혀서 수납되는 폴더블 형태이다. (화면에 보는 것처럼) 다양한 전면부 옵션이 선택 가능하다. 가장 최고급 모델은 화면 밑부분에 스피커와 각종 센서가 탑재되는 부분이다. 또한 전원버튼 역시 화면 아래부분에 통합되어 있다.

Advertentie