LG VR headset met 6 camera’s en haptische feedback

LG patenteert VR headset die haptische feedback geeft, waardoor gebruikers virtueel objecten kunnen aanraken en voelen. De headset heeft 6 camera’s.

LG VR headset

Hoewel LG al jaren investeert in VR heeft het bedrijf nog maar weinig virtual reality headsets uitgebracht. In 2016 bracht het bedrijf de 360 VR uit, deze VR-bril werd echter geen groot succes. Naderhand werd de samenwerking met Valve gezocht, dit prototype is echter nooit officieel geïntroduceerd.

Inmiddels heeft LG in Google een partner gevonden, eerder dit jaar toonde de twee bedrijven een prototype van een hoge resolutie VR headset. Een nieuw gepubliceerd patent toont aan dat LG ook de mogelijkheden onderzoekt om haptische feedback aan de headset toe te voegen.

LG Virtual Reality headset met haptische feedback

LG Electronics heeft bij de WIPO en USPTO een patent ingediend voor een ‘Mobile terminal and control method therefor’. Het patent werd op 6 december 2018 gepubliceerd en omschrijft een LG Virtual Reality headset met meerdere camera’s, die moeten bijdragen aan een realistische VR beleving.

Middels deze camera’s kan een gebruikers hand gedetecteerd worden in de virtuele ruimte. Door gebruik te maken van meerdere camera’s kan de hand vanuit verschillende perspectieven (3D) waargenomen worden. Wanneer de hand in contact komt met een virtueel object wordt er een haptisch feedback signaal afgegeven.

Naarmate de hand het virtuele object nadert zal een eerste feedback signaal worden afgegeven. Zodra de hand dichter bij het object komt zal een tweede, sterker feedback signaal worden afgegeven. De VR headset kan de hand van een gebruiker virtueel tonen, waardoor je virtueel iets kunt aanraken, vastpakken of ergens tegen aan kunt slaan. Deze feedback signalen kunnen ook variëren aan de hand van een specifiek onderdeel dat je van het virtuele object aanraakt.

De gepatenteerde virtual reality headset van LG beschikt over een zestal camera’s, die per duo geplaatst zijn. Twee aan de linkerzijde, twee rechts en twee bovenin in het midden. Per camera duo wordt er één haptische module geplaatst, die de voelbare effecten kan genereren.

Haptische feedback sensoren worden onder andere ingezet bij touchscreens van smartphones en bij game controllers. Voor de virtuele wereld bestaan er al zogenaamde ‘haptical gloves’, die het ook mogelijk maken om je handen te zien in de virtuele wereld. Bij de gepatenteerde headset van LG hoef je echter geen handschoenen aan te doen of sensoren op je lichaam te plakken.

Alle feedback wordt direct vanuit de headset gegeven. De vraag blijft natuurlijk hoe ons menselijk brein ermee om gaat als we iets aanraken, maar dit voelen aan ons hoofd, in plaats van aan onze handen. Zoals altijd met patenten is het de vraag of het tot een eindproduct zal komen. Wel is er duidelijk behoefte aan het creëren van realistischere VR ervaring, daar kunnen feedback signalen zeker een bijdrage in leveren.

LG VR headset in samenwerking met Google

In mei dit jaar heeft LG een prototype getoond van een hoge resolutie VR headset, die in samenwerking met Google ontworpen is. Het betreft een 18 megapixel OLED display met 1443 ppi en een verversingssnelheid van 120Hz. Het 4.3-inch display heeft een FOV van 120×96. Ter vergelijking, het menselijke oog heeft een FOV van zo’n 160×150 graden. Het is echter nog altijd onduidelijk wanneer we meer te horen krijgen over deze headset. Mogelijk dat CES 2019 een geschikte moment is voor LG om meer informatie uit de doeken te doen.

In ieder geval lijkt de R&D afdeling van LG allerlei camera mogelijkheden te onderzoeken. Enige tijd geleden publiceerden we nog over een patent voor een LG smartphone met 3D camera, ook werd begin deze maand een patent gepubliceerd voor een LG smartphone met 16 camera’s.

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

LG Electronics has filed a patent with WIPO and USPTO for a ‘Mobile terminal and control method therefor’. The patent was published on December 6, 2018 and describes a LG virtual reality headset with six cameras, which should contribute to a more realistic VR experience. The headset can give users haptic feedback, allowing users to virtually touch and feel objects.

The integrated cameras make it possible to detect a user’s hand in a virtual space. By implementing a plurality of cameras, the hand can be detected from different angles (3D). When the hand approaches a virtual object, the user will receive a haptic feedback signal. The intensity may vary based on the distance to the object.

The VR headset will be able to show a user’s hand virtually, allowing users to touch, hold or strike a virtual object. The haptic feedback signals may also differ based on a specific part of a user’s hand in contact with or in proximity to the virtual object.

The patented virtual reality headset from LG incorporates six cameras, which are placed per duo. Two on the left, two on the right and two on the top in the middle. One haptic module is placed per camera duo, to generate the tactile effects.

Here you can find the patent from LG Electronics: specifications, claims and drawings.