Galaxy Note 9 krijgt vernieuwde S Pen bediening

Samsung patenteert een methode om S Pen en vingerbediening gelijktijdig mogelijk te maken. Waarschijnlijk een nieuwe functie voor de Galaxy Note 9.

Galaxy Note 9

Vanaf de allereerste Galaxy Note heeft Samsung haar premium smartphone serie voorzien van een groot display en een S Pen. Deze geavanceerde stylus pen biedt al tal van extra bedieningsmogelijkheden. De Koreaanse fabrikant heeft echter een verbeterde methode bedacht om de Note zowel met de S Pen als met je vinger te kunnen bedienen.

Galaxy Note 9 met nieuwe S Pen functionaliteit

Samsung Electronics heeft bij de WIPO een patent aangevraagd voor de bediening van een touchscreen display met een S Pen en met je vinger. Het patent is aangevraagd door Samsung Electronics op 25 september 2017. Deze week is het octrooi gepubliceerd op de WIPO website. Het originele Koreaanse patent stamt al uit 2013 en in 2014 is een soortgelijk patent ingediend bij het USPTO.

Meestal beschikken Samsung patenten over een zeer beperkte hoeveelheid Engelse tekst, ditmaal is echter zowel de tekst als de afbeeldingen in het Koreaans en het Engels beschikbaar. Nu het patent wereldwijd is toegekend is de kans groot dat Samsung deze technologie in haar eerst volgende smartphone met S Pen gaat toepassen; de Galaxy Note 9.

Het patent toont een gebruikersinterface met een zogenaamd snel-menu, die gebruikers in staat stelt om voor die bewuste applicatie (met name memo’s) per onderdeel in te stellen of je deze met de S Pen of met je vinger of met beide wilt bedienen.

Stel je bent een memo aan het schrijven met de S Pen, maar je wilt een letter weghalen. Het gummen gaat sneller met je vinger, dus dat onderdeel stel je dan in als ‘vinger’.

Wissen met de stylus pen

Het patent spreekt over twee verschillende S Pen varianten. Eén design zoals we die reeds kennen van de Note 8 en één die we nog kennen uit 2013, de Samsung S Pen with Eraser.

Deze laatste heeft feitelijk veel weg van een ouderwets potlood, met een gum op de achterkant. Hierdoor wordt het mogelijk om met de pen punt te schrijven en met de achterzijde van de pen een letter te wissen. Bij de S Pen van de Note 8 kan de knop op de pen als gum dienen. In de patentschetsen worden beide S Pen varianten getoond.

Het touchscreen display kan gemaakt worden van LCD, AMOLED, een flexibel display of een transparant flexibel display, aldus het patent.

Bediening met de vinger

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van bediening via de vinger kunnen er verschillende ingaven worden herkend, waaronder een aanraking, een multi-touch, een tik, een dubbele tik, een lange tik, een sleepbeweging, een ‘flick’, een drukbeweging, een pinch-in, een pinch-out en een scroll beweging.

Daarnaast kunnen er zogenaamde patronen met je vinger getekend worden. Een Z-beweging en een rondje, met de klok mee en tegen de klok in.

Zowel voor bediening via de vinger als met de S Pen kunnen sub-instellingen bepaald worden, zoals de dikte, transparantie en kleur. De Samsung smartphone herkent welke vorm van touch input er plaatsvindt (vinger of S Pen) en zal de daarbij behorende instellingen gebruiken.

Samsung Galaxy Note 9

De S Pen werd verbeterd bij de Galaxy Note 8, zo is de pen tegenwoordig waterbestendig en biedt deze nog meer functionaliteiten. De Galaxy S9 die volgende maand geïntroduceerd zal worden beschikt niet over een S Pen.

In de tweede helft van 2018 wordt de Galaxy Note 9 verwacht, dit high-end toestel zal wel weer met een stylus pen worden uitgerust. De kans is groot dat we bovenstaande gepatenteerde technologie in dit vlaggenschip toestel terug zien, te meer omdat er al zoveel patenten aan vooraf zijn gegaan en deze technologie relatief makkelijk te implementeren zal zijn.

De verwachting is dat Samsung de Note 9 van nog smallere schermranden zal voorzien. Afgelopen week kwamen we nog een patent tegen die een indruk geeft van het mogelijke nieuwe smartphone design.

Verder is de verwachting dat de vingerafdrukscanner weer naar de voorzijde verplaatst zal worden. Uit verschillende gelekte foto´s is inmiddels gebleken dat de S9 nog over een vingerafdruksensor aan de achterzijde van het toestel zal beschikken. Bij de Note 9 zal deze of in de display zelf worden geplaatst of er zal in het display een uitkeping gemaakt worden voor een fysieke knop met een vingerafdruksensor.

Het patent van Samsung kan hier worden ingezien, de Engelse tekst hier.

FOR OUR INTERNATIONAL READERS

Samsung Electronics patented an enhanced method of operating a touchscreen display with an S Pen and with your finger. The patent was filed on September 25th, 2017 with WIPO and has been published this week. The original Korean patent was already filed in 2013, one year later a similar patent was filed with the USPTO.

Usually Samsung patents contain very limited English text, but this time both the text and the images are available in Korean and English. Combined with the earlier applied patents it is likely for Samsung to use this technology in its next smartphone with S Pen: the Galaxy Note 9.

The patent shows an user interface with a quick-menu, which enables users to set per action and per application (especially notes) whether they want to operate it with the S Pen or with their finger or with both.

For example, you are writing a memo with the S Pen and you want to remove a letter. Erasing may be faster with your finger, so that sub-item can then be set to ‘finger’.

Furthermore, the patent describes two stylus pen variants. One design similar to the Note 8 and another one that looks like the S Pen with Eraser from 2013. This S pen allows users to write a letter with the pen point and to erase the letter with the opposite side of the pen. The stylus pen of the Note 8 offers users the ability to erase something by using the button on the pen. Both designs are shown in the patent drawings.

In addition to standard movements like; touch, a multi touch, a tap, a double tap, a long tap, a drag, a flick, a press, a pinch in, a pinch out and a scroll. Users can also draw patterns with their finger, including a Z-movement and a round, clockwise and counterclockwise.

Users will be able to set separate sub-settings, such as thickness, transparency and color for both the finger and the S Pen. The Galaxy Note will recognize which form of touch input takes place (finger or S Pen) and will use the corresponding settings.